منوی سایت – WHMCSساک دستی کاغذی آماده - تحویل فوری

ساک دستی کاغذی آماده – WHMCS

در صورت تمایل به انجام خدمات طلاکوب یا نقره کوب، پس از ثبت سفارش خود و قبل از پرداخت فاکتور، لطفا بصورت تلفنی هماهنگ نمائید تا هزینه این خدمات با توجه به سایز کلیشه شما و همچنین تعداد مد نظرتان برآورد شده و فاکتورتان اصلاح گردد.

 

مشاهده هزینه خدمات چاپ بر روی ساک دستی کاغذی آماده


شروع از
33,000 تومان
کاغذ کرافت - سایز 11×24×34
خام یکروزه | چاپ 4 روزه
شروع از
25,500 تومان
کاغذ کرافت - سایز 6.5×26×16.5
خام یکروزه | چاپ 4 روزه
شروع از
20,000 تومان
کاغذ کرافت - سایز 6×14.5×11.5
خام یکروزه | چاپ 4 روزه
شروع از
30,500 تومان
کاغذ کرافت - سایز 9.5×38×24
خام یکروزه | چاپ 4 روزه
شروع از
27,500 تومان
کاغذ کرافت - سایز 9×23×23
خام یکروزه | چاپ 4 روزه
شروع از
39,500 تومان
کاغذ کرافت ساده - سایز 12×30×45
خام یکروزه | چاپ 4 روزه
شروع از
44,000 تومان
کاغذ کرافت ساده - سایز 15×35×50
خام یکروزه | چاپ 4 روزه
شروع از
47,000 تومان
کاغذ کرافت قابدار - سایز 15×35×50
خام یکروزه | چاپ 4 روزه
شروع از
33,500 تومان
کاغذ کرافت قابدار - سایز 9.5×38×24
خام یکروزه | چاپ 4 روزه
شروع از
33,000 تومان
گلاسه سفید - 6.5×26×16.5
خام یکروزه | چاپ 4 روزه
شروع از
50,000 تومان
گلاسه سفید - سایز 11×24×34
خام یکروزه | چاپ 4 روزه
شروع از
65,000 تومان
گلاسه سفید - سایز 12×30×45
خام یکروزه | چاپ 4 روزه
شروع از
77,000 تومان
گلاسه سفید - سایز 15×35×50
خام یکروزه | چاپ 4 روزه
شروع از
47,500 تومان
گلاسه سفید - سایز 9.5×38×24
خام یکروزه | چاپ 4 روزه
شروع از
38,500 تومان
گلاسه سفید - سایز 9×23×23
خام یکروزه | چاپ 4 روزه
شروع از
70,000 تومان
گلاسه سفید قابدار - سایز 12×30×45
خام یکروزه | چاپ 4 روزه
شروع از
82,000 تومان
گلاسه سفید قابدار - سایز 15×35×50
خام یکروزه | چاپ 4 روزه
شروع از
47,500 تومان
گلاسه سفید قابدار - سایز 9.5×38×24
خام یکروزه | چاپ 4 روزه
شروع از
42,500 تومان
گلاسه سفید قابدار - سایز 9×23×23
خام یکروزه | چاپ 4 روزه
شروع از
25,000 تومان
گلاسه سفید و زرد - سایز 6×11.5×14.5
خام یکروزه | چاپ 4 روزه
شروع از
70,000 تومان
گلاسه صورتی قابدار - سایز 12×30×45
خام یکروزه | چاپ 4 روزه
شروع از
82,000 تومان
گلاسه صورتی قابدار - سایز 15×35×50
خام یکروزه | چاپ 4 روزه
شروع از
42,500 تومان
گلاسه صورتی قابدار - سایز 9×23×23
خام یکروزه | چاپ 4 روزه
شروع از
50,000 تومان
گلاسه مشکی - سایز 9.5×38×24
خام یکروزه | چاپ 4 روزه