منوی سایت – WHMCS



طراحی اختصاصی

طراحی – WHMCS


شروع از
250,000 تومان
طراحی و اجرای لوگو
شروع از
80,000 تومان
طراحی کارت ویزیت اختصاصی
شروع از
80,000 تومان
طراحی سربرگ اختصاصی
شروع از
120,000 تومان
طراحی پاکت اختصاصی
شروع از
70,000 تومان
طراحی تراکت اختصاصی
شروع از
250,000 تومان
طراحی بروشور اختصاصی
شروع از
250,000 تومان
طراحی فولــدر
شروع از
70,000 تومان
طراحی لیبل اختصاصی
شروع از
150,000 تومان
طراحی لیبل سی دی / جلد سی دی
شروع از
70,000 تومان
طراحی فاکتـــور
شروع از
120,000 تومان
سفارش طراحی ساک دستی کاغذی
شروع از
50,000 تومان
سفارش طراحی ساک پارچه ای / نایلون
0 تومان
سفارش طراحی پاکت بیرون بر
شروع از
170,000 تومان
طراحی ست اداری: انواع سربرگ و پاکت
شروع از
650,000 تومان
طراحی مجله تبلیغاتی
شروع از
120,000 تومان
طراحی کاتالوگ بدون منگنه
شروع از
650,000 تومان
طراحی کاتالوگ دفترچه ای
شروع از
100,000 تومان
طراحی لیوان کاغذی
شروع از
200,000 تومان
طراحی پوستر
شروع از
70,000 تومان
طراحی کاغذ کادو
شروع از
70,000 تومان
طراحی کف پایی کارواش