منوی سایت – WHMCSدرخواست ارسال سفارش به شهرستان

ارسال شهرستان – WHMCS

مشتریان گرامی لطفا فقط در صورتی که از فرم درخواست ارسال اصلی موجود در منوی سمت راست نتوانستید استفاده کنید فرم زیر را پر نمائید. در ضمن فقط زمانی که وضعیت سفارش شما آماده تحویل بود برای آن درخواست ارسال ثبت کرده و هزینه بسته بندی را پرداخت نمائید در غیر اینصورت اگر کارهای آماده و غیر آماده را با هم ثبت کنید، فقط سفارشات آماده ارسال میشود و یا اگر هیچ فاکتور آماده ای نداشته باشید، هزینه ارسال پرداختی از بین خواهد رفت و مجددا می بایست پس از آماده شدن کار، فرم درخواست جدید پر کنید.


10,000 تومان
درخواست ارسال سفارش به شهرستان
پرداخت هزینه بسته بندی