خدمات CD و DVD


شروع از
723,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لیبل سی دی با روکش یووی - سایز 13×13
8 روز کاری
شروع از
330,000 تومان
چاپ روی CD
تحویل 2 روز کاری
شروع از
405,000 تومان
چاپ روی DVD
تحویل 2 روز کاری
شروع از
370,000 تومان
چاپ و رایت CD
تحویل 3 روز کاری
شروع از
460,000 تومان
چاپ و رایت DVD
تحویل 3 روز کاری
شروع از
1,450,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
جلد سی دی - کد 1
5 و 11 روز کاری
شروع از
1,021,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
جلد سی دی - کد 2
تحویل 20 روز کاری
شروع از
1,190,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
جلد سی دی - کد 3
5 و 11 روز کاری