قابل توجه مشتریان گرامی

توجه: لیبل و محصولاتی که بصورت تمام لاتین و یا زبان های غیر فارسی می باشد و لیبل هایی که مربوط به تولید مواد غذایی و تولیدات مواد شیمیایی و صنعتی می باشد، همگی نیاز به مجوز از سازمان مربوطه را دارند. همچنین چاپ سفارش مربوط به فال قهوه، تتو و طرح هایی که از چهره بانوان استفاده شده به دستور وزارت ارشاد غیر ممکن می باشد. در صورت ثبت سفارش محصولی که مجوز مربوطه را ندارد هزینه پرداخت شده در حساب کاربری شما بستانکار شده و در سفارش بعدی می توانید استفاده کنید. در صورت درخواست به عودت وجه ۱۰% از مبلغ کل کسر و مابقی عودت می گردد.

شماره کارت و حساب جهت پرداخت صورتحساب:
شماره کارت : 6221061106186556
شماره حساب : 00201327375006
شماره شبا : IR940540104680021327375006
بانک پارسیان – بیژن ابراهیم نژاد